S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. – persoană juridică română, constituită conform legii 31 / 1990 ca societate pe acțiuni, cu sediul în loc. Voluntari, str. Mihai Viteazul nr. 34, camera 2,3 si 4, judeţul Ilfov, titulară a licenţei audiovizuale de programe la nivel national cu denumirea: televiziunea „MetropolaTV“

Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau actionar care detine o cotă mai mare de 20 % din capitalul social:

  • Oraș Voluntari prin Consiliul Local Voluntari – 99,96% din capitalul social
  • SC Fotbal Club Voluntari SA – 0,04% din capitalul social

Reprezentant legal:
Adriana Ciungea – Director General – tel : 0754.079.448; e-mail: office@publivol.ro;
Rafaelo Varga – Redactor Sef – tel : 0731 948 309; e-mail: rafaelo.varga@ metropolatv.ro;
Daniel Ioniță – Producător General , tel: 0723.033.307; e-mail daniel.ionita@metropolatv.ro;
Claudiu Perușco – Director Programe si Productii, tel. 0755.013.827; e-mail claudiu.perusco@metropolatv.ro

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct și eficient:
telefon redactie: 0786840181
e-mail: office@metropolatv.ro
website: www.metropolatv.ro

Organismele de reglementare competente – Consiliul Național al Audiovizualului:
website: www.cna.ro
adresa: Bd. Libertătii, nr. 14, Sector 5, cod 050706, Bucureşti, Romania
e-mail: cna@cna.ro
tel: + 40 (0) 21.305.53.50; fax: +40 (0) 21.305.53.54/56.

Adresă

Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp A3, Etaj 4, Turn Vest, Sector 1, București.

Telefon

021 225 16 30

Email

office@metropolatv.ro