În România: Serviciile medicale care nu sunt incluse în asigurarea de sănătate de stat

În România: Serviciile medicale care nu sunt incluse în asigurarea de sănătate de stat

Asigurarea la sănătate include majoritatea serviciilor medicale, medicamente gratuite sau compensate, îngrijiri medicale, cât și alte investigații. Cu toate acestea, sunt o mulțime de servicii care nu sunt incluse și pe care românii trebuie să le plătească din buzunar.

În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate, indiferent de forma prin care a fost dobândită calitatea de asigurat, beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale, care cuprinde servicii furnizate de medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu și spital, investigații paraclinice, îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, medicamente compensate, dispozitive medicale, servicii de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare.

Drepturile persoanelor asigurate

În cadrul sistemului de asigurări sociale, asigurații au următoarele drepturi:

• să aleagă furnizorii de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se înscriu;

• să fie înscriși pe lista unui medic de familie ales în mod liber;

• să își schimbe medicul de familie ales, dar nu mai des de o dată la 6 luni;

• să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, servicii medicale de urgență, unele servicii de asistență stomatologică, tratament fizioterapeutic și de recuperare, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;

• să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;

• să aibă dreptul la informații în cazul tratamentelor medicale;

• să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii.

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:

a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;

b) unele servicii medicale de înaltă performanţă;

c) unele servicii de asistenţă stomatologică;

d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;

g) serviciile medicale solicitate şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;

h) fertilizarea in vitro;

i) asistenţa medicală la cerere;

j) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului;

k) contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;

l) serviciile medicale solicitate de asigurat;

m) unele servicii şi proceduri de reabilitare;

n) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale;

o) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;

p) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;

q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici stomatologi pe perioada rezidenţiatului;

r) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;

r^1) serviciile de consiliere psihologică postnatală acordate în cadrul unităţilor sanitare de specialitate ori unităţilor sanitare care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie;

s) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;

t) activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin contractul-cadru;

ţ) testarea cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 desfăşurată prin farmaciile comunitare şi oficinele comunitare rurale;

u) transplantul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi a tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant pentru bolnavii transplantaţi, asigurat în cadrul programelor naţionale de sănătate curative.

Excepțiile care se decontează

Prin excepţie de la lit. e), din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă contravaloarea reconstrucţiei mamare prin endoprotezare şi a simetrizării consecutive acesteia în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice.

Pentru serviciile care nu sunt decontate din fond, necesare personalului armatei şi al Ministerului Afacerilor Interne care a fost rănit, a devenit invalid ori a dobândit alte afecţiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acţiuni militare ori în legătură cu acestea, contravaloarea se asigură de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Serviciile prevăzute la lit. b), c), f) şi m) şi contribuţia personală prevăzută la lit. k) se stabilesc prin contractul-cadru.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. q), r) şi s) se suportă din bugetul de stat.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. n) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. ţ) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către FNUASS, potrivit antena3.ro.

(Sursă: Ghidul Asiguratului)

Te-ar putea interesa și

Vremea

București
cer acoperit de nori
11.5 ° C
12.3 °
11 °
88 %
4.1kmh
100 %
sâm
22 °
Dum
25 °
lun
22 °
mar
22 °
mie
25 °

Ultimele articole

Campanii

Opinii